"Filosoferen in en met de wereld"

In een korte tijd groeit het geluk van de sterfelijken. En even snel valt het op de grond, door elkaar geschud door een onbegrijpelijk plan. Dag wezens! Wat is de mens? Wat is hij niet? De mens is als een droom van een schaduw. Pindaros, Pythia VIII, 131-137

Levensloop

Dr. Moïra Anne Müller

is afgestudeerd filosofe. Ze is gepromoveerd op het thema “Vrijheid en Noodlot in het Oud Griekse Denken”. Haar onderzoek is geclassificeerd als excellent cum laude. In haar werk buiten de faculteit geeft ze een nieuw en fris geluid aan de oudste teksten van onze Westerse cultuur. Ze verbindt de Griekse filosofie en mythen met het nu en geeft een nieuw perspectief op actuele vragen. Als spreker staat ze bekend om haar passie, haar vakkennis en de openheid waarmee ze haar publiek weet te raken. In haar trainingen brengt ze de deelnemers terug bij zichzelf door te reflecteren over de thema´s omgaan met onzekerheid, de tragiek van de vrije wil en de kracht van kwestbaarheid.

“Dr. Moïra Müller is binnen Comenius een zeer gewaardeerd spreker. Op vernieuwende en prikkelende wijze weet zij de oude Griekse mythen tot leven te brengen en te verbinden aan actuele thema’s. Haar integere wijze van contact leggen met de groep, helpt de deelnemers om zich daadwerkelijk open te stellen en gezamenlijk te reflecteren op de betekenis van de Griekse teksten voor het eigen leiderschap”, Monica Bakker, programmaontwikkelaar Comenius Leergangen.

Spreker

Weg met zekerheid!

We verlangen naar zekerheid, maar te veel zekerheid kan ons ook erg onzeker maken. In deze lezing prikkelt Müller haar publiek om na te denken over drie vragen: welke onzekerheden kom ik tegen? Welke zekerheid wil ik loslaten? En: welke onzekerheid wil ik behouden? Aan de hand van Griekse mythen en persoonlijke ervaring geeft Moïra een verfrissende en ontroerende blik op de positieve efecten van onzekerheid.

“Moïra is een zeer gevoelige filosofe die de grote verhalen terug brengt. Onderwerpen als vrijheid, noodlot, onzekerheid en vrije wil weet zij als geen ander bespreekbaar te maken en zij schuwt de inbreng van haar eigen persoonlijkheid niet. Zij schrijft prachtig en indringend en ook als spreekster kan ik haar van harte aanbevelen. Een voordracht van Moïra laat een onuitwisbare indruk achter op het publiek. Werken met Moïra is een feest en voor menigeen zullen nieuwe werelden zich ontvouwen.”  Albert de Booij, Oprichter en DGA Speakers Academy.

Trainer

Omgaan met onzekerheid

Vaker dan we zouden willen, bevinden we ons in onzekere situaties waarin we besluiten moeten nemen. Er is verwarring en onduidelijkheid. Zo snel mogelijk doen we weer hardnekkig wat we zo goed kunnen: doen alsof we het weten en onszelf vastdraaien in de herhaling van planning en control. Toch blijft de complexe wereld ook hardnekkig wie ze is: niet te controleren en niet maakbaar.

“Een fris en ander taalgebruik!” Wilfred Verweij, programma manager SIOO.

“Inspirerend en toepasbaar binnen organisaties.” Geert Neelen, eigenaar Publiek Domein.

“Het was een creatieve en ontspannen samenwerking.” Aleida Meyerink, senior partner Twynstra Gudde.

Multi Media Bar

Previous
Artikel AHS

http://www.scirp.org/Journal/PaperInformation.aspx?PaperID=63492

Cum Laude

...

Verdediging promotie

De eerste stap van een lange weg: mijn titel Dr. cum...

De eerste editie van mijn promotie onderzoek

Abstract In the present dissertation we had the aim to investigate the development of...

Mijn tweede nachtzoen

De Nachtzoen. Deze filosofe ontdekte in Barcelona de mystieke kant van Apollo en leerde...

Nachtzoen Moïra Müller

Nachtzoen Moira Muller Moïra Anne Müller De Nachtzoen. Deze filosofe vertrok vanwege de...

In goed gezelschap!

  In goed...

Retrospectief

13 november – Utopia Academie: Wat is geluk? Op 13 november is er weer een editie van de...

Moïra Müller lezing NAH

Moïra Müller lezing...

Katharsis een voetnoot voor de Ataraxia

De Griekse tragedie                      Een  voetnoot voor de ataraxia: de...