Docente

Master class: De keuze van het lijden

imgres

ISVW in het land, najaar 2015 in Amsterdam en Rotterdam

Hoort lijden bij het leven of is het een keuze? Dient het lijden een hoger doel en heeft ze een functie, of is het een nutteloze bezigheid? Wordt het lijden veroorzaakt door het toeval dat lukraak toeslaat of door de voorzienigheid van het noodlot? Kunnen we ons lijden delen of is ze een individuele aangelegenheid?

In deze masterclass neemt de docent u mee naar de wereld van de Griekse tragedie om gezamenlijk te kijken hoe de helden omgingen met hun lijdenslot. Het lezen van tekstfragmenten van de dichters Aeschylus, Sophocles en Euripides zullen ons inspireren tot reflectie over de vraag hoe wij zelf met pijn omgaan: integreren we haar in ons wezen, of aanschouwen we haar op een veilige afstand?

Programma

  1. Introductie in de Griekse tragedie. Haar oorsprong, ontwikkeling en de concepten ‘catharsis’ en ‘pathos mathos’ (leren door lijden).
  1.  De trilogie de ‘Oresteia’ van Aeschylus (525 v. Chr.). Diverse omgangsvormen met het menselijke lijdenslot nader bekeken.
  1. Prometheus’. Inspiratie, innerlijke vrijheid en de vereniging met je eigen lot.

         meer informatie

 

Griekse Tragedies

justicia

Landgoed ISVW 15 – 19 Juli 2015

Noodlot, vrijheid en geluk in de Griekse mythen en filosofie

In deze vijfdaagse cursus met filosofie, Griekse literatuur en tijd voor reflectie, gaat de filosofe Moïra Müller dieper in op de verschillende manieren van omgang met onzekerheid binnen en buiten de mens. Kijkend naar de context van ons dagelijks leven, zullen de Griekse helden ons naar herkenbare situaties van onzekerheid brengen waarin er noodlottige besluiten moeten worden genomen.

Graag geloven we dat we de meesters van ons eigen lot zijn, en dat we elke moeilijke situatie door onze wil en door onze kennis zo uit de weg kunnen ruimen. We bestrijden onzekerheid door te plannen en te controleren. Toch blijft de complexe wereld hardnekkig wie ze is:  niet maakbaar.

In deze cursus nodigt Müller haar toehoorders uit om te kijken hoe de archïasche Griekse helden zonder het Noodlot te hoeven temmen, maar ook zonder passief en pessimistisch te worden, een Goed en Juist leven konden leiden.

Aan de hand van colleges en het zelfstandig lezen van de goudstukjes uit de literatuur van de Griekse Oudheid, zullen we gezamelijk reflecteren op enkele universele levensvragen: Waarom kan de mens niet leven zonder duiding? Waar begint en eindigt de menselijke vrijheid? Hoe verhoudt geluk zich tot onze ambitie en kwetsbaarheid?

Programma zomerweek 2015 ISVW

 

                           “Het programma wordt gekenmerkt door vakkennis en variëteit aan thema´s, die zowel vanuit de mythen als vanuit de geschiedenis van het Westerse denken belicht zullen worden”

Erno Eskens, programmadirecteur en uitgever ISVW.

 

dionysiustheater

meer informatie