Trainer

Omgaan met onzekerheid

Vaker dan we zouden willen, bevinden we ons in onzekere situaties waarin we besluiten moeten nemen. Er is verwarring en onduidelijkheid. Zo snel mogelijk doen we weer hardnekkig wat we zo goed kunnen: doen alsof we het weten en onszelf vastdraaien in de herhaling van planning en control. Toch blijft de complexe wereld ook hardnekkig wie ze is: niet te controleren en niet maakbaar.

“Een fris en ander taalgebruik!” Wilfred Verweij, programma manager SIOO.

“Inspirerend en toepasbaar binnen organisaties.” Geert Neelen, eigenaar Publiek Domein.

“Het was een creatieve en ontspannen samenwerking.” Aleida Meyerink, senior partner Twynstra Gudde.

Kijkend naar de contextvan ons dagelijks werk en naar aanknopingspunten voor onze persoonlijke groei neemt Moïra Müller ons mee naar de wereld van de Griekse helden. De drie archetypische helden – de Homerische, de Tragedische en de Socratische held – zullen ons een andere blik geven op hoe we met onzekerheden kunnen omgaan, zonder in overmoed of passiviteit te belanden. Deze training biedt ons de mogelijkheid even stil te staan in alle drukte en daagt ons uit de ander en ons zelf te vertrouwen in plaats van alles vanuit ons denken te willen duiden en controleren.

Powerpoint presentatie